Giỏ hàng

Cách cài game qua tinfoil trên máy switch

Bước 1: Tải File sau về

https://drive.google.com/open?id=1ooG8TOigUJao8EDiNJ7dQG0ZKd0f7hKi

Bước 2: Mở tinfoil (hbgshop) cắm máy Switch vào và mở Zadig chọn như hình

Xong ấn  Install (Replace) Driver ( Bước này chỉ cần làm 1 lần đầu tiên ở mỗi máy tính )

Bước 3: Dùng tinfoil trên switch vào mục File Browser

Bước 4: Mở Nut.exe

Bước 5: ở trên switch phần File Browser vào mục usbfs ấn vào sẽ hiện ra thư mục chứa file ta chọn trong bước 4 chọn file nsp/xci để cài

Facebook Instagram Youtube Twitter Xem địa chỉ Shop Chat với chúng tôi Top