Giỏ hàng

Thẻ GIFT CARD GAME

Chuyên cung cấp tất cả các loại thẻ Gift card của PSN, Xbox Live, eShop, Steam, ...với giá tốt nhất có tại xGAME

Thẻ eSHOP Gift Card 99$ - US
Google Play Gift Card US-$50
Thẻ iTunes Gift Card US-50$
Thẻ PSN 50 USD [US]
1,099,000₫
Thẻ eSHOP Gift Card 50$ - US
Thẻ eSHOP Gift Card 20$ - US
Steam Wallet Code 50$
1,199,000₫
Thẻ Xbox Gift Card 50$ - US
Thẻ Xbox Gift Card 20$ - US
Thẻ Xbox Gift Card 10$ - US
Hết
Thẻ PSN PLUS 12 tháng - US
Thẻ PSN PLUS 3 Tháng - US
Thẻ PSN 100 USD - US
Hết
Thẻ PSN 20 USD - US
Thẻ PSN 50 SGD - SINGAPORE
Thẻ PSN 20 SGD - SINGAPORE
Facebook Instagram Youtube Twitter Xem địa chỉ Shop Chat với chúng tôi Top