Giỏ hàng

Game PRE ORDER

Chú ý: Giá sản phẩm trong mục Pre Order là giá khi khách hàng nhận sản phẩm và phải đặt cọc trước cho shop ít nhất 50% giá sản phẩm shop niêm yết ở dưới, thanks

Assassin's Creed Shadows
-6%
1,599,000₫ 1,700,000₫
F1 24
-12%
1,499,000₫ 1,700,000₫
DRAGON BALL Sparking! ZERO
-6%
1,599,000₫ 1,700,000₫
Dragon Ball Xenoverse 2
-20%
799,000₫ 1,000,000₫
Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition
-6%
1,599,000₫ 1,700,000₫
Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition
-6%
1,699,000₫ 1,800,000₫
Death Stranding 2 On The Beach
-6%
1,599,000₫ 1,700,000₫
Xuan Yuan Sword 7
-8%
1,199,000₫ 1,300,000₫
Gundam Breaker 4
-7%
1,299,000₫ 1,400,000₫
Pokemon Legends Z-A
-7%
1,299,000₫ 1,400,000₫
Shin Megami Tensei V Vengeance
-13%
1,299,000₫ 1,500,000₫
Shin Megami Tensei V Vengeance
-8%
1,199,000₫ 1,300,000₫
Black Myth Wukong
-6%
1,599,000₫ 1,700,000₫
TopSpin 2K25
-7%
1,299,000₫ 1,400,000₫
Star Wars Heritage Pack
-7%
1,299,000₫ 1,400,000₫
GTA VI
-15%
1,699,000₫ 2,000,000₫
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1
-7%
1,399,000₫ 1,500,000₫
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1
-8%
1,199,000₫ 1,300,000₫
Just Dance 2024 Edition
-7%
1,299,000₫ 1,400,000₫
Just Dance 2024 Edition
-8%
1,199,000₫ 1,300,000₫
Facebook Instagram Youtube Twitter Xem địa chỉ Shop Chat với chúng tôi Top