Giỏ hàng

Hướng dẫn mua game trên eshop không mất thuế

 • Hướng dẫn né thuế khi mua games trên nintendo eshop - how to buy on nintendo eshop without taxes.
 • Fix lỗi báo không đủ tiền khi mua đồ trên nintendo eshop, mua games không mất thuế trên nintendo eshop.
 • Một số bạn thắc mắc vì sao mua thẻ nintendo eshop $20 về mua cái game có 19.99 mà nó cư báo không đủ tiền: Muabangame xin hướng dẫn các bạn né thuế khi mua games trên nintendo eshop.

Cách đổi như sau:

 • Bước 1: Vào Nintendo Eshop từ máy chơi game của bạn.
 • Bước 2: Vào Setting / Others
 • Bước 3: Vào Localization Settings
 • Bước 4: Đổi địa chỉ của bạn nào

Địa chỉ ở dưới đây để đổi nhé:

 • Country: United States
  Zip Code: 99551
  City: AKIACHAK
  State: AK

Hoặc:

 • ZIP CODE: 92164 - City: San Diego - State: California
  ZIP CODE: 97222 - City: Milwaukie- State: Oregon
  ZIP CODE: 97116 - City: Forest Grove- State: Oregon
  ZIP CODE: 97080 - City: Gresham- State: Oregon

Thế là xong, các bạn quay lại phần mua games trên eshop sẽ ko mất thuế nữa

Facebook Instagram Youtube Twitter Xem địa chỉ Shop Chat với chúng tôi Top